TECHNOLOGIE VÝROBY ZBRANÍ

ilus01-small.jpg, 9 kB

Čepele zbraní ze stálé nabídky jsou zhotoveny metodou třískového obrábění z oceli třídy 15260 a zušlechťovány na tvrdost 50 HRc ± 2 HRc. Neskrýváme, že při výrobě standardních čepelí používáme industriální technologie. Máme na zřeteli, že pro běžné užití je tato metoda z hlediska bezpečnosti vhodnější, neboť minimalizuje nebezpečí tepelných i mechanických lomů, přeložek, či jiných defektů. Pro laika je rozdíl mezi strojně obrobenou a kovanou čepelí stěží rozeznatelný, neboť zpracování čepele je vždy zakončeno výhradně ručním broušením. Záštity a hlavice koveme z běžných konstrukčních ocelí.

Naše zbraně jsou „bezúdržbové“. Jednoduchá konstrukce vychází z historických předloh, kde je spojení jednotlivých částí meče ověřeno staletou empirickou zkušeností. Např. hlavice je vždy naražena na konický trn vytažený kováním z řapu čepele- nenavařujeme různé „závitovky“.

U zbraní, kde je kladen důraz na co nejvyšší historickou věrnost jsou čepele kovány za tepla z oceli 14260 a hlavice se záštitou ze starých svářkových ocelí. Ty mají svou kresbou vláken zcela neopakovatelnou a nenahraditelnou strukturu.

Ovládáme techniky tausírování, leptu, řezby železe i kosti, patinování.